Borg Canan Björn Black Beauty Coat Trainingsvest qpUGMSzV

Kennis

Armistice Beige Veterschoenen Beige Van Veterschoenen SzGMpqUV
 • Onderzoek
 • Monitor Integriteit
 • Publicaties
 • Jaarboeken
 • Literatuurlijsten
 • Wet- en Regelgeving
 • Jurisprudentie
  • Financiële schendingen
   • Diefstal en verduistering
   • Fraude
   • Overig
  • Misbruik positie en belangenverstrengeling
  • Lekken en misbruiken van informatie
  • Misbruik van bevoegdhedenArmistice Beige Veterschoenen Beige Van Veterschoenen SzGMpqUV
  • Misbruik geweldsbevoegdheid
  • Ongewenste omgangsvormen
  • Misbruik bedrijfsmiddelen en overtreding interne regels
  • Misdragingen in privésfeer
  • Onderzoek, (straf)maat, screening
  • Klokkenluiden
  • Cultuur
  • Voorbeeldrol

Rechercheur probeert regiopolitie te misleiden en wordt ontslagen

17-05-2013 Armistice Beige Veterschoenen Beige Van Veterschoenen SzGMpqUV

Een tactisch rechercheur van de Dienst Nationale Recherche bij de KLPD heeft een snelheidsovertreding begaan in zijn dienstauto.

Plaats en datum: Centrale Raad van Beroep, 4 april 2013

URL: 7 Grijs Dames Sneakers Ecco W Soft FJlcK1http://www.rechtspraak.nl/ljn.asp?ljn=BZ6306 

Een tactisch rechercheur van de Dienst Nationale Recherche bij de KLPD heeft een snelheidsovertreding begaan in zijn dienstauto. De boete (EUR 111), waarvan de korpschef KLPD van mening was dat de rechercheur deze zelf moest betalen, heeft hij onder afplakking van deze aantekening, gefaxt naar de regiopolitie Haaglanden, met het doel deze te seponeren. Op grond van de bevindingen van het disciplinair onderzoek heeft het bevoegd gezag de rechercheur buiten functie gesteld en toegang tot de gebouwen ontzegd. Na wederhoor besluit het bevoegd gezag de rechercheur de disciplinaire straf van onvoorwaardelijk ontslag op te leggen op grond van een viertal gedragingen, waarvan bovenomschreven de belangrijkste is.
De rechercheur gaat, na bezwaar, in beroep. De rechtbank verklaart het beroep ongegrond.
In hoger beroep constateert de CRvB dat niet in strijd is gehandeld met de ‘aanwijzing taken en inzet Rijksrecherche’ door het onderzoek door BV&I te laten verrichten. Er is geen sprake van een typische rijksrecherchezaak. Tevens stelt de CRvB vast dat de –door de rechercheur erkende- gedraging is te kwalificeren als een zeer ernstige vorm van plichtsverzuim. Het gedrag geeft immers aanleiding te twijfelen aan zijn betrouwbaarheid en integriteit als politiefunctionaris. De cultuur van de organisatie en persoonlijke omstandigheden zijn onvoldoende grond om het gedrag niet aan hem toe te rekenen. De CRvB acht de voorbeeldfunctie van de rechercheur van belang. De langdurige en goede staat van dienst doet daar niet aan af. Ook voor een beroep op het gelijkheidsbeginsel kan de rechercheur onvoldoende feiten overleggen.
De CRvB bevestigt de aangevallen uitspraak.

 

 

Ga terug naar het overzicht
Moreamp; Blouse Moreamp; Blouse Sleeve Moreamp; Blouse White No No Sleeve White CQdoreWExB
Draft Rattler Crafted Levi's® Fit Jeans Tapered Madeamp; XuZiPOk

Contact

Postbus 10088|3505 AB Utrecht
Armistice Beige Veterschoenen Beige Van Veterschoenen SzGMpqUV Armistice Beige Veterschoenen Beige Van Veterschoenen SzGMpqUV Armistice Beige Veterschoenen Beige Van Veterschoenen SzGMpqUV Armistice Beige Veterschoenen Beige Van Veterschoenen SzGMpqUV Armistice Beige Veterschoenen Beige Van Veterschoenen SzGMpqUV Armistice Beige Veterschoenen Beige Van Veterschoenen SzGMpqUV Armistice Beige Veterschoenen Beige Van Veterschoenen SzGMpqUV Armistice Beige Veterschoenen Beige Van Veterschoenen SzGMpqUV
088 – 3713033
Armistice Beige Veterschoenen Beige Van Veterschoenen SzGMpqUV [email protected]
Disclaimer
Cookies
Armistice Beige Veterschoenen Beige Van Veterschoenen SzGMpqUV