Performance Trainingsvest White Adidas Raw legend Ivy uc1FKT3lJ

Kennis

8790 Ebl Zwart Zwarte Van Sandalen POXikZwTu
 • Onderzoek
 • Monitor Integriteit
 • Publicaties
 • Jaarboeken
 • Literatuurlijsten
 • Wet- en Regelgeving
 • Jurisprudentie
  • Financiële schendingen
   • Diefstal en verduistering
   • Fraude
   • Overig
  • Misbruik positie en belangenverstrengeling
  • Lekken en misbruiken van informatie
  • Misbruik van bevoegdheden8790 Ebl Zwart Zwarte Van Sandalen POXikZwTu
  • Misbruik geweldsbevoegdheid
  • Ongewenste omgangsvormen
  • Misbruik bedrijfsmiddelen en overtreding interne regels
  • Misdragingen in privésfeer
  • Onderzoek, (straf)maat, screening
  • Klokkenluiden
  • Cultuur
  • Voorbeeldrol

Rechercheur probeert regiopolitie te misleiden en wordt ontslagen

17-05-2013 8790 Ebl Zwart Zwarte Van Sandalen POXikZwTu

Een tactisch rechercheur van de Dienst Nationale Recherche bij de KLPD heeft een snelheidsovertreding begaan in zijn dienstauto.

Plaats en datum: Centrale Raad van Beroep, 4 april 2013

URL: Korte Jurk Jurk Jurk Yoek Korte Yoek Korte Red Yoek Red Yoek Korte Red trdChsQxBhttp://www.rechtspraak.nl/ljn.asp?ljn=BZ6306 

Een tactisch rechercheur van de Dienst Nationale Recherche bij de KLPD heeft een snelheidsovertreding begaan in zijn dienstauto. De boete (EUR 111), waarvan de korpschef KLPD van mening was dat de rechercheur deze zelf moest betalen, heeft hij onder afplakking van deze aantekening, gefaxt naar de regiopolitie Haaglanden, met het doel deze te seponeren. Op grond van de bevindingen van het disciplinair onderzoek heeft het bevoegd gezag de rechercheur buiten functie gesteld en toegang tot de gebouwen ontzegd. Na wederhoor besluit het bevoegd gezag de rechercheur de disciplinaire straf van onvoorwaardelijk ontslag op te leggen op grond van een viertal gedragingen, waarvan bovenomschreven de belangrijkste is.
De rechercheur gaat, na bezwaar, in beroep. De rechtbank verklaart het beroep ongegrond.
In hoger beroep constateert de CRvB dat niet in strijd is gehandeld met de ‘aanwijzing taken en inzet Rijksrecherche’ door het onderzoek door BV&I te laten verrichten. Er is geen sprake van een typische rijksrecherchezaak. Tevens stelt de CRvB vast dat de –door de rechercheur erkende- gedraging is te kwalificeren als een zeer ernstige vorm van plichtsverzuim. Het gedrag geeft immers aanleiding te twijfelen aan zijn betrouwbaarheid en integriteit als politiefunctionaris. De cultuur van de organisatie en persoonlijke omstandigheden zijn onvoldoende grond om het gedrag niet aan hem toe te rekenen. De CRvB acht de voorbeeldfunctie van de rechercheur van belang. De langdurige en goede staat van dienst doet daar niet aan af. Ook voor een beroep op het gelijkheidsbeginsel kan de rechercheur onvoldoende feiten overleggen.
De CRvB bevestigt de aangevallen uitspraak.

 

 

Ga terug naar het overzicht
Dames Omni vent Lage Sneakers Normaal Ecco Zwart ZkN0PXw8nO
Love shirt Print Fake Tee T Black Mister NmwvnO08

Contact

Postbus 10088|3505 AB Utrecht
8790 Ebl Zwart Zwarte Van Sandalen POXikZwTu 8790 Ebl Zwart Zwarte Van Sandalen POXikZwTu 8790 Ebl Zwart Zwarte Van Sandalen POXikZwTu 8790 Ebl Zwart Zwarte Van Sandalen POXikZwTu 8790 Ebl Zwart Zwarte Van Sandalen POXikZwTu 8790 Ebl Zwart Zwarte Van Sandalen POXikZwTu 8790 Ebl Zwart Zwarte Van Sandalen POXikZwTu
088 – 3713033
8790 Ebl Zwart Zwarte Van Sandalen POXikZwTu [email protected]
Disclaimer
Cookies
8790 Ebl Zwart Zwarte Van Sandalen POXikZwTu